Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Thư viện âm thanh khổng lồ dùng dựng phim và intro

Thư viện âm thanh khổng lồ dùng dựng phim và intro
Gửi bởi: killer
Gửi ngày: 8 Tháng 7, 2009

Bạn đang cần 1 loại nhạc nền :
- Lãng mạn và trữ tình
- Hoành tráng và dũng mãnh
- Hồi hộp và bí ẩn
- Dịu êm và sâu lắng
- Vui nhộn và hài hước

Bộ âm thanh nền SmartSound của dohoavn sẽ đáp ứng cho bạn những vấn đề đó , phục vụ trong công việc làm intro , dựng phim hoặc lồng ghép vào các video clip sinh nhật , cưới hỏi , dạ tiệc , và sinh hoạt cộng đồng ...

Các Series sẽ luôn được cập nhật mới ... • LƯU Ý : Để nghe được nhạc Mẫu , trình duyệt web của bạn phải được cài đặt Flash Player
 • Nếu chưa cài , xin Download FlashPlayer tại đây về cài


SM Series 1 - Contemporary Country
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=192
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 2 - Forward Momentum
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=195
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 3 - Night Grooves
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=194
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 4 - Headlines / Corporate / Dramatic
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=135
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 5 - Groovin' / Soulful / Funk
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=137
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 6 - Mystical / Percussive / Soundscapes
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=146
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 7 - Sincere / Gentle / Heartfelt
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=170
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 8 - Mystery / Undercover / Odyssey
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=172
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 9 - Comical / Funny / Novelty
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=174
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 10 - Dimensions
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=4
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 11 - Light & Jazzy
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=55
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 12 - Heroic Overtures
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=186
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 13 - Theatrical Impact
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=193
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 14 - Cinematic Excellence
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=41
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 15 - Vintage Comedy
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=65
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.

SM Series 16 - Film Score Action
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=163
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 17 - Film Score Horror
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=164
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 18 - Film Score Dramatic
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=165
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.

SM Series 19 - Film Score Comedy
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=167
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.

SM Series 20 - Film Score Family
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=168
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.

SM Series 21 - Radioactive Twisted Techno
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=157
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.

SM Series 22 - Mystical
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=146
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.

SM Series 23 - Classic Rock
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=111
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.
SM Series 24 - Thematic Essentials
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=101
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.


SM Series 25 - Uplifting Ideas
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=124
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.


SM Series 26 - Vintage Comedy
 • Nghe thử demo: http://www.smartsound.com/music/discpreview.php?lib=65
 • Định dạng file: sds
 • Chất lượng âm thanh rất cao : ~30 MB/file
 • Có tặng kèm phần mềm convert và Review âm thanh chuyên dụng
 • Thể loại : Nghe xong bạn tự nhận xét
 • Chú ý: bạn bật loa ngoài để nghe. Nhạc nghe thử được cắt ngắn trong vài giây và ghép lại của cả chủ đề nên bạn không được quyền nghe trọn đoạn nhạc.-------------------------------------------------------------------------
 • Mua trọn bộ : 20.000đ/Series
 • Mua lẻ : 49.000 đ/Series
 • Miễn phí : vận chuyển toàn quốc
 • Có thể sử dụng cho mục đích: biên tập phim ảnh , làm tựa đề cho các video clip , cưới hỏi , sinh nhật , giải trí...
 • Đối với khách hàng ở TP.Hồ Chí Minh , quý khách có thể gửi tiền trước và nhận hàng tại địa chỉ 70 bà Huyện Thanh Quan , Quận 3 (tại văn phòng của hãng xe khách Hoàn Cầu nằm trong Trung tâm chỉnh hình) khoảng từ 9-10 h sáng - 1 ngày sau khi bạn chuyển tiền
 • Quý khách ở các tỉnh phía bắc thì nhận hàng qua đường chuyển phát nhanh EMS
 • Liên hệ :0905 328 461- gặp Lương .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét